/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Narrow White Platters

PKS104666
-+
13.75"x 4.25" Narrow White Platter
-+
11.75"X3.75" Narrow White Platter
-+
15.75"x5" Narrow White Platter
ADD TO BAG

Porcelain

White

11.75" x 3.75"
13.75" x 4.25"
15.75" x 5"